Tôi cảm thấy một sự tin tưởng và yêu thương từ bồ mình nên đã nhất quyết đòi ly dị. Anh đã chấp nhận khi biết tôi đã ăn nằm với bồ. Anh ra điều kiện là anh sẽ là người nuôi con và tôi đã đồng ý dù ...