Sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường xe sang, Mitsubishi đang trở lại với hai mác xe: Proudia và Dignity....