Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2012/NĐ-CP, ngày 16/3/2012 quy định mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định nêu rõ, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Cụ thể, phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ trong khi cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ cho người tiêu dùng thực hiện một trong các hành vi như: không cảnh báo khả năng hàng hoá, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa; không cung cấp hướng dẫn sử dụng; không cung cấp thông tin về điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hoá, dịch vụ có bảo hành...

Đối với các hành vi quấy rối người tiêu dùng, Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hoá, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên; có hành vi gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.
Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về một trong các nội dung sau: hàng hoá, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ cung cấp; uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá không thông báo công khai về hàng hoá khuyết tật và việc thu hồi hàng hoá đó theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Đặc biệt, mức xử phạt tối đa là 50 triệu đến 70 triệu đồng nếu không thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung; không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

Như vậy mức xử phạt tối đa trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng là 70 triệu đồng và có thể bị áp dụng hình thức bổ sung là tước giấy phép hành nghề, tịch thu tang vật, buộc khắc phục hậu quả...

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2012.


T. Tuệ/nguoitieudung.com.vn