Elite Detailing ở Anh hay Select Nano ở Dubai là những địa điểm chăm sóc xe hơi cho giới khách hàng nhà giàu.

Nhật Minh
Ảnh: Elitedetailing, Theluxury
Theo NgoiSao