Giường của "khách sạn ngàn sao", sân vận động làm bằng bánh là những hình ảnh vui kỳ này.

Máy tính hàng hiệu a dua
Ai mà có muốn mời mua nhanh nào
Cúi xin người lại người qua
Thương tình cứu giúp cả ba với nào
Mẹ tớ đi vắng cả ngày
Tớ thèm ti quá đuôi này tớ xơi
Hình xăm ngựa đẹp thế mà
Cô ấy lại vẽ hỏi là con chi?
Giường này ai muốn ngủ không
Giữa rừng bát ngát mênh mông gió trời
Ước gì mình ở trong này
Vào sân vận động cả ngày ăn măm
Mình mang bản mặt đẹp trai
Nên lên iu – tút ai ai cũng nhìn
Hôm qua tai nạn gãy tay
Vào viện gặp được anh này đẹp trai
Lên rừng kiếm củi vui ghê
Trên vai ba gánh thật phê quá chừng
Đường nứt thì vá có sao
Vá bằng băng dính mới cao thủ này
Theo Vũ Thanh 24h.com.vn