Tôi cần bán chung cư Xala CT6, căn hộ Xala CT6 giá rẻ !!!
Tôi đang bán một số căn CT6 Xa la chi tiết căn hộ CT6 như sau:
Chung cư Xala CT6B giá rẻ:
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 20 căn 14 dt 62,6m ban công TB-ĐB
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 25 căn 07 dt:61,6m ban công ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 9 căn 02 dt:61,6m ban công TB
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 21 căn 13 dt:61,6m ban công TB
- Chung cư Xala CT6B giá rẻ - tầng 31 căn 02 dt:61,6m ban công TB
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 20 căn 09 dt: 62,6m ban công ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 24 căn 09 dt: 62,6m ban công ĐN-TN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 31 căn 06 dt: 62,6m ban công ĐB-ĐN
- Chung cư Xala CT6B giá rẻ - tầng 15 căn 10 dt:73,3m ban công TN-DN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 4 căn 03 dt:72,3m ban công TB-ĐB
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 8 căn 11 dt:94,6m ban công ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 25 căn 04 dt:94,6m ban công ĐB
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 17 căn 10, dt:72,3m ban công TN-ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 7 căn 02, dt 61,6m ban công ĐN
- Chung cư Xala CT6B giá rẻ - tầng 12A căn 03, dt 72,3m ban công TB- ĐB
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 27 căn 09, dt 62,6m ban công ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 24 căn 03, dt 72,3m ban công TB-Đb
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 16 căn 10, dt 72,3m ban công ĐN-TN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 18 căn 01, dt 62,6m ban công TB-TN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 25 căn 08, dt 61,6m ban công ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 4 căn căn 12, dt 72,3m ban công TN- TB
- CHUNG CƯ XALA CT6B – tầng 19 căn 08, dt 61,6m ban công ĐN

Ngoài ra còn nhiều căn hộ khác
- chung cư Xala CT6C giá rẻ
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 18 căn 08 dt:61,6m ban công TB-TN
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 11 căn 02 dt:62,6m ban công ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 13 căn 07 dt:61,6m ban công TB
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 24 căn 02 dt:62,6m ban công ĐN
- chung cư Xala CT6C giá rẻ - tầng 20 căn 09 dt:62,6m ban công TB-TN
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 15 căn 06 dt:62,6m ban công TB-ĐB
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 15 căn 09 dt:62,6m ban công TB-TN
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 10 căn 03 dt:72,3m ban công ĐB-ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 19 căn 10 dt:72,3m ban công TB-TN
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 15 căn 11 dt:94,6m ban công TN
- chung cư Xala CT6C giá rẻ - tầng 15 căn 04 dt:94,6m ban công ĐB
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 15 căn 10, dt: 72,3m ban công TB-TN
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 5 căn 02, dt: 61,6m, ban công ĐN
- CHUNG CƯ XALA CT6C – tầng 13 căn 12, dt 72,3m, ban công ĐN- TN
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất!
Phụ trách dự án:
Hồng Anh : 0985154411 – 0917541481
Chung cư Xala CT6B giá rẻ
chung cư Xala CT6C giá rẻ