• 5.000 km thay nhớt

• 12.000 km thay lọc nhớt, vệ sinh thắng, vệ sinh bugi, vệ sinh lọc gió.

• 40.000 km thay lọc gió, lọc xăng.

• 60.000 km thay dây curoa cam.

• 75.000 km đến 80.000 km thay bố thắng, thay dầu thắng, thay trợ lực lái, thay dầu hộp số, thay dầu cầu.

• 100.000 km kiểm tra bố ly hợp, kiểm tra bạc đạn bánh xe.

Quy trình bảo dưỡng định kỳ

1- Phần động cơ

 • Kiểm tra, vệ sinh bugi
 • Kiểm tra cân chỉnh hệ thống đánh lửa
 • Kiểm tra châm nước bình ắc quy
 • Kiểm tra châm nước động cơ
 • Kiểm tra vệ sinh lọc gió
 • Kiểm tra hiệu chỉnh dây cu roa
 • Kiểm tra cân chỉnh chế độ chạy cầm chừng của động cơ

2- Phần gầm

 • Kiểm tra siết kiểm toàn bộ dàn gầm
 • Kiểm tra, vệ sinh hệ thống thắng.
 • Hiệu chỉnh hệ thống thắng trước và sau.
 • Kiểm tra, hiệu chỉnh khoảng rơ li hợp.
 • Kiểm tra, hiệu chỉnh khoảng rơ bàn đạp thắng.

3- Phần điện

 • Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện
 • Kiểm tra hệ thống kèn
 • Kiểm tra hệ thống đề