1474124711autopro-kia-rio-2017-1-1474001634550-crop1474001643938p

Tại thị trường châu Âu, Kia Rio 2017 có hệ thống Kia Connected Services giúp cung cấp những thông tin cập nhật về giao thông thực, cảnh báo vị trí đặt camera bắn tốc độ hoặc dự báo thời tiết. Sau những thông tin và hình ảnh ban đầu được công bố vào hồi đầu…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: