fbpx
37794e11c3.jpeg

  Dùng phí đường bộ để mua… ô tô   Theo Thứ trưởng điều hành Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, việc thực hiện quỹ bảo trì đường bộ về cơ bản là nghiêm túc và quỹ có đóng góp lớn việc duy tu, bảo trì đường bộ, tuy nhiên việc quản lý 35% quỹ dành…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: