6018a8ded9.jpeg

Cũng như nhiều dịch vụ kinh doanh khác, cận tết là cao điểm của các cửa hàng độ xe. Dịch vụ này trong những ngày gần đây đắt khách, nhiều cửa hàng chuyên độ mô tô – xe máy không dám nhận thêm xe dù biết mức lợi nhuận cao. Xuất hiện ở Hà Nội…

logo-footer

STAY CONNECTED WITH US: